Blog

Er vertikalt landbruk løsningen på matproblemet?

Vertikalt landbruk har blitt en trend, og mange ser for seg dette som løsningen på verdens matmangel. Men hvor effektivt er det egentlig å produsere mat på denne måten?

Hva er vertikalt landbruk?

Vertikalt landbruk er ideen om at mat skal dyrkes i høyden, enten i store haller eller i egne skyskrapere. Tanken bak er at byene selv skal dyrke mye av maten sin. Dette vil redusere transportutslippene, og de som står bak, tenker også at verdens matproduksjon kan økes på denne måten. Men mange forskere er skeptiske til denne løsningen.

Hvorfor vil det ikke fungere?

Vertikalt landbruk baserer seg på tanken om å bruke kunstig lys til plantene. Men dette kunstige lyset må selvsagt ha strøm, og strømmen må komme fra et sted. Dersom strømkilden er fossil energi, vil vertikalt landbruk bli lite miljøvennlig. Dessuten vil ikke kunstig lys være like effektivt som sollys for plantenes del. Argumentet som ofte dukker opp er at det skal benyttes miljøvennlig strøm, som vindkraft eller solceller. Men solceller er ikke spesielt effektive til å fange opp sollyset. Plantene selv er langt mer effektive, så det er både mer effektivt og mer miljøvennlig å la plantene vokse ute, i ekte sollys. Ikke engang store vinduer hjelper, for vinduene vil også filtrere bort deler av sollyset. Så planter har det bedre ute i solen.

Matproduksjon i byen

Men dette betyr ikke at matproduksjon i byen bare er en drøm som må legges vekk. Noe av det enkleste og mest praktiske å gjøre, er å anlegge takhager. Det er ingen mangel på flate tak i dagens storbyer, og på taket vil plantene både få sol og regn. Takhager kan dessuten gi bedre luftkvalitet i byene, og de kan bidra til økt trivsel. En takhage kan brukes som park, og den vil også bli et fint hjem for byens insekter og fugler. Dermed vil takhager også hjelpe økosystemet.

Dagens byer mangler grøntområder, så alle ideer som kan gi innbyggerne flere parker, er kjærkomne. I motsetning til vertikal matproduksjon, kan faktisk vertikale parker fungere. Men da må plantene få tilgang til ekte sollys, ikke sollys som er filtrert gjennom vinduer. En måte å løse det på, er å bygge åpne terrasser i høyden. Der kan det faktisk også dyrkes mat.

Du kan også bidra til å dyrke mat i byen, gjennom å dyrke mat på egen terrasse. Mange varianter av grønnsaker, bær og frukt kan dyrkes i krukker, så du kan lage din egen grønne flekk midt i byen, og samtidig gjøre noe bra for miljøet, gjennom å dyrke kortreist mat. Urter kan til og med dyrkes i balkongkasser eller vinduskasser, så det trenger ikke å bygges stort for at du skal dyrke litt mat selv.

fusion