Blog

Fokus på plastikk eller klima?

I media er det spesielt to miljøutfordringer som har fått mye oppmerksomhet i det siste. Den første er plastikk i havet, den andre er menneskeskapte klimaendringer – som på ingen måte er en ny utfordring.

Dette er på mange måter to ytterpunkter, på flere ulike vis. Plastikk i havet er noe svært håndfast, som en enkeltperson dessuten kan gjøre noe med her og nå. Klimautfordringene er abstrakte, og kan dessuten føles umulige å gjøre noe med.

Hvorfor får plastikk i havet mye oppmerksomhet?

At avfall ender opp i havet er ikke noe nytt, men spesielt plastikk har fått mye oppmerksomhet i media. Det har handlet om både enkelttilfeller med for eksempel hvaler som har spist plastikk, men også om problematikken med mikroplast som sprer seg gjennom hele næringskjeden.

Til tross for at denne problematikken er verdensomspennende, har den likevel et nært og håndfast aspekt. Det er mulig å ta på seg allværsjakke og gode sko fra Ecco, og faktisk i løpet av en ettermiddag fjerne noen kilo plastikk fra kysten. Alle monner drar, og denne innsatsen skal definitivt ikke undervurderes.

Menneskeskapte klimaendringer – abstrakt og fjernt?

Klimaendringer er, på lik linje med plastikk i havet, ikke et nytt tema. Det har vært kjent lenge at menneskets utslipp av CO2 og andre drivhusgasser kan påvirke klimaet. Likevel har protestene ledet av Greta Thunberg gitt dette spørsmålet fornyet oppmerksomhet.

Det finnes noen som mener at Greta Thunberg og hennes følgere viser frem et forenklet bilde av klimautfordringene, men de har uten tvil gitt et økt fokus på denne problemstillingen. For mange er helt enkelt klimautfordringene for vanskelige å forholde seg til, og det kan være behagelig å velge å overlate de til «samfunnet» eller «politikerne».

Det går å kombinere lokalt og globalt fokus

Å rydde plastikk på en strand er kanskje et eksempel på det mest lokale vi kan gjøre for miljøet. Det gir en umiddelbar effekt, som vi til og med kan se neste gang vi besøker den samme stranden. samtidig gir det en ekstra bevissthet rundt bruken av plastikk, for eksempel i form av engangsprodukter. Effekten av å samle plastikk på stranden en ettermiddag kan derfor kanskje bli mye større enn det som skjer der og da.

Samtidig går det ikke å komme rundt at det er viktig å ikke slippe det globale fokus. Protester, som de som arrangeres av Greta Thunberg og hennes følgere, gir mer oppmerksomhet til de globale utfordringene. I seg selv gir kanskje ikke disse protestene noen løsninger på klimakrisen vi står foran, men de gjør det kanskje vanskeligere å lukke øynene for den.

Samlet bør det være mulig å både bry seg om sitt lokale miljø, i form av å for eksempel rydde en strand, samtidig som man er bevist på klimautfordringer og prøver å bidra til reduserte utslipp av CO2.

fusion