Blog

Takhager til nytte og trivsel

Takhager og balkonghager kan bli et vanlig syn i framtidens byer. Disse takhagene vil ikke bare brukes til matproduksjon, de kan også bli friområder for innbyggerne i byen, både de tobeinte og de med vinger og fjær.

Hva er en takhage?

En takhage er ganske enkelt en hage på taket, enten på taket av bolighus eller høyhus. Takhager er ikke noe nytt fenomen, men i de senere årene har mange oppdaget fordelene med takhager, spesielt i byområder. Fenomenet er kjent fra storbyer verden over, og øker også i popularitet her i Norge.

Mange fordeler

Takhager har mange fordeler. Den mest opplagte fordelen, handler om trivsel. Tenk deg å sitte i en egen hage midt i byen, hevet over trafikken. Grønne tak skaper trivsel, og gir beboerne flere tumleplasser og grøntområder. Det finnes både private og offentlige takhager, og i London er det allerede påbudt med takhager på alle nye bygninger.

Andre fordeler har med klima og økosystem å gjøre. Byene bidrar til lokal oppvarming, såkalt varmeøyeffekt, som gjør byen varmere enn områdene rundt. Grøntarealer reduserer den lokale oppvarmingen, og motvirker varmeøyeffekten. Så jo færre takhager som anlegges, desto bedre vil det være for miljøet.

Takhagene bidrar også til å filtrere luften og fjerne forurensing. Dessuten samler plantene opp regnvann, og er med på å forhindre flom ved kraftig regnvær. Hagene kan selvsagt brukes til rekreasjon og lek, og til å produsere mat.

Fordeler for økosystemet

Takhagene hjelper også lokale insekter og fugler, som finner mat og ly i plantene. Birøkt i byen er ikke lenger uvanlig, og dette kombineres ofte med en takhage. Men det er også mange viltlevende insekter og dyr i en by, som du kanskje ikke ser til vanlig. Har du en takhage, så sørg for å henge opp fuglekasser og insekthoteller, slik at du er med på å bevare artsmangfoldet.

Psykisk helse

Det er ikke bare fuglene som vil glede seg over en fuglekasse. Vi mennesker har godt av å være i kontakt med naturen. Planter renser luften, og bidrar dermed til bedre fysisk helse. Men naturen gir oss også bedre psykisk helse, og en takhage er en fin hverdagserstatning for vill natur for deg som bor i byen. Nærkontakt med naturen gjør det også lettere å respektere naturen, og det er helt avgjørende at barn lærer å elske og respektere naturen, ettersom det er de som en gang skal overta ansvaret for planten vår.

fusion