Blog

Hva er mest miljøvennlig å spise?

Det er mange meninger om hva som er miljøvennlig mat. Noen mener at et rent vegetarisk kosthold er det beste for planeten, mens andre framhever at det er viktigere å spise nærprodusert mat. Atter andre framhever at økologisk mat er det beste, og at vi må slutte med industrielt jordbruk. Alle har sine meninger, og det er slett ikke enkelt å vite hva som er best. Her kan du lese om noen fordeler og ulemper med ulike typer kosthold og tankesett.

Vegetarisk og vegansk

De som mener at vegetarisk og vegansk mat mener at det er best at vi spiser plantekost direkte, i stedet for å gi plantene til dyr, og deretter spise animalske produkter. Mange i verden er vegetarianere, enten av etiske, religiøse eller helsemessige årsaker, og det er slett ingenting galt med å spise plantebasert mat. Alle har godt av det. For mange er det ofte ikke et enten eller, for de fleste spiser variert, og du kan enkelt spise mer plantebasert, for eksempel ved å lage italiensk lasagne eller andre spennende pastaretter som hele familien kommer til å elske.

Her i Norge kan vi dessverre ikke produsere så mye grønnsaker som vi skulle ønske. Grønnsaker er det aller mest krevende plantene å produsere, for de er veldig kresne. De må ha de rette solforholdene, rett jordtype, rett klima, rett jordtemperatur, og så videre. Derfor er vi avhengig av å importere mange typer frukt og grønnsaker. Dersom vi bare skal spise vegetarisk, vil mye av den norske matjorda gå ut av bruk, fordi den ikke egner seg til produksjon av korn eller grønnsaker. I tillegg må importen øke, og frakt av mat over lange avstander fører til store klimagassutslipp. Et annet stort problem, er den store mengden mat som kastes. og mye av denne maten er nettopp frukt og grønt.

Nærprodusert mat

Fordelen med nærprodusert mat er at det blir lave klimagassutslipp ved transport, ettersom maten bare reiser over korte avstander. I tillegg bruker vi vår egen jord til å produsere maten, i stedet for å kjøpe mat fra land som kanskje trenger maten sin selv. Det meste av matjorda i Norge egner seg best til å produsere gress, derfor er en stor del av det norske landbruket basert på husdyr og animalske produkter. En annen fordel med husdyr, er at de beiter. Slåtteeng og beitemark er viktig for mange planter, insekter og fugler, og redusert bruk av beite har ført til at mange av disse artene er truet. Beitedyr har dermed også en viktig funksjon for å bevare viktige landskapstyper. I tillegg betyr husdyrproduksjon at vi kan ha landbruk, og spredt bosetting, over hele landet. Det norske landbruket er også viktig for turisme og reiselivsnæringen. I tillegg er husdyrgjødsel svært viktig for produksjon av korn og grønnsaker.

Økologisk mat

De som ivrer for økologisk mat, mener at dette er den mest naturlige måten å produsere mat på. Her finner du både vegetarianere og kjøttspisere, som har til felles at de vil produsere maten med minst mulig sprøytemidler og uten kunstgjødsel. Problemet med økologisk mat er at det blir mindre avling per areal, slik at det må et større område til for å mette verdens voksende befolkning. Da må mer natur ødelegges og bli til jordbruksland, og det vil igjen føre til tap av mer natur. Mange mener derfor at intensivt landbruk er den beste løsningen, slik at vi kan mette alle, uten å ødelegge mer natur.

fusion