Blog

Hva kan vi gjøre for miljøet?

Global oppvarming er en av de største utfordringene menneskeheten har i 2021. Vi slipper ut stadig mer klimagass, som igjen fører til at ozonlaget forandrer seg. Dette har medført at den gjennomsnittlige temperaturen på jordkloden har økt, og isen begynner å smelte. Dette fører igjen til oversvømmelser og økt vannstand flere steder i verden. I tillegg gjør det at steder som var veldig varme i utgangspunktet, har blitt enda varmere. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva hver enkelt av oss kan gjøre for miljøet, og for å sørge for en bærekraftig utvikling for de neste generasjonene.

Kjøre mindre bil

Bilkjøring er en klimasynder, i hvert fall hvis man kjører bil med fossilt drivstoff som bensin eller diesel. Hvis hver og en hadde kjørt mindre bil, ville vi redusert utslippene av klimagassen karbondioksid betraktelig. Dette hadde vært en god start for å få bukt med problemet med økt temperatur på jordkloden. I større byer, som for eksempel Oslo, er det innført bilfrie sentrumsområder, både med tanke på global oppvarming, men også for å gjøre forholdene inne i byene bedre.

Resirkulere

Gjennom å resirkulere bidrar vi til at det blir mulig å drive med gjenbruk. På den måten forurenser vi mindre, fordi det forurenser å produsere nye ting. Mange av oss kan bli enda flinkere på å sortere avfall i hjemmet.

Kaste mindre plast

Et stort problem, spesielt i havområder, er plast. Plast er et lite nedbrytbart materiale som blir liggende i naturen i årevis. Dette er lite sjarmerende å se på, og det kan ha fatale konsekvenser for dyr og livet i havet, som kan sette seg fast, skade seg eller spise plasten.

Hver og en kan ikke alene forhindre global oppvarming, men hvis hver enkelt gjør en liten innsats, kan vi sammen sørge for en bedre jordklode for de kommende generasjonene.

fusion