Blog

Hvordan står det egentlig til med miljøet?

Vårt miljø er en av de mest diskuterte emnene de seneste tiårene. I flere hundre år har mennesker latt maskiner med fossile drivstoff dure uten at vi virkelig brydde oss så altfor mye. Det var helt til forskning pekte på at vi mennesker var i ferd med å ødelegge jorda. I de første årene ble det kalt global oppvarming grunnet vår effekt på smelting av polar-isen. Allikevel har navnet blitt endret til klimaendringer over de senere årene, mye grunnet naturkatastrofer slik som jordskjelv, orkaner og tsunamier. Naturen tar rett og slett effekt av det vi serverer den. Der vår egen kropp har lommelegen fra Kry.no, så har derimot ikke miljøet en lignende mirakelkur. Men hvordan står det egentlig til med miljøet vårt og hvilke tiltak har vi satt i verk?

Miljøet er fortsatt intakt og vi mennesker lever videre til den dag i dag. Det er derimot ingen garanti for at det vil fortsette å være sånn i mange generasjoner fremover dersom vi fortsetter i samme spor. Det eneste området hvor miljøet virkelig har fått seg en støkk i vår generasjon, og hvor det kan bli vanskelig å hente seg tilbake, er havet. Her har vi mennesker forsøplet med tonnevis av plast. Dette har ikke bare ført til forurensning og ekle bilder av plast over hele havet, men det har også truet faunaen vår. Plast er kanskje enkelt å skille fra maten for oss mennesker, men det er den ikke for dyra. Der vi tilsynelatende slenger den fra oss hvor som helst, så spiser dyr den akkurat som om det skulle ha vært mat. Det er derimot livsfarlig fordi ingen dyr klarer å bryte ned denne maten. Dermed blir plasten værende inne i dyrene, og til slutt dreper dette indre organer. For de som snakker om menneskers påvirkning av miljøet, så bør en sidestille global oppvarming og klimaendringer en stund. Debatten om disse bør først komme etter den åpenbare innvirkningen vårt plastforbruk har.

For å motvirke klimaendringer og plast-forsøpling, så tilsetter vi mennesker en rekke tiltak. Det kan være alt fra folkeopplysning til søppelkasser ute i gaten. Mer politisk sett, så har Norge blant mange land valgt å følge sin klimakvote. Det handler om at vi vil begrense vår effekt på klimaet. Det er ikke til å skjule under en stol at Norge baserer sin økonomi på en av de mest anerkjente fossile drivstoffene, nemlig olja. Dermed unner vi simpelthen bare kloden at vi betaler tilbake. Det kan vi gjøre gjennom våre klimakvoter som vi betaler årlig. Dessuten produserer vi mye ren energi, både gjennom vann og vind. Vi er i det hele tatt ganske så gode hva gjelder det store bildet, og vi kan være stolte av dette.

fusion