Blog

Plast i havet

Det har vært mye folus på plast i havet, etter at det ble funnet en hval full av plast utenfor Sotra. Plast er farlig, både fordi fugler og dyr kan spise plast, men også fordi plasten kan løse seg opp til mikroplast, som igjen havner i maten til både dyr og mennesker. Derfor er det viktig å kaste plast i plastavfallet, og unngå at den havner ute i naturen.

Et internasjonalt problem

Mye plast flyter i land på norske strender, og vi må alle ta et ansvar for å samle opp søppelet vårt. Plasten langs norskekysten kommer i all hovedsak fra Norge, så her kan vi ikke skylde på andre enn oss selv. Men det meste av plasten i verdenshavene kommer selvsagt ikke fra Norge. Der er det andre syndere. I Norge har vi gode rutiner for innsamling av søppel, men slik er det ikke overalt i verden. I enkelte land havner plast og annet søppel rett i elvene, og derfra kommer den ut i havet og sprer seg med havstrømmene.

Hva kan vi gjøre?

Her i Norge kan vi bidra med å redusere eget plastforbruk, samt hindre at mikroplast slipper ut med vaskevannet eller fra kunstgressbaner. Men hvis vi virkelig vil gjøre noe, må vi bidra til plasthåndtering i landene der problemet er størst.

fusion