Blog

Mangel på vann

Vannmangel er et stort og økende miljøproblem verden over. Problemet rammer både fattige og rike land. Det rammer storbyer, som går tom for drikkevann, og det rammer landbruket, som opplever tørke og avlingssvikt.

Hvor er vannet?

I en verden som er dekket av 70 % vann, virker det som om det finnes

uendelige mengder vann. Men slik er det ikke. Faktisk kan alt vannet i verden samles til en kule som har en diamater på 138 mil, og det er ikke stort, sammenlignet med planetens størrelse. Og mer enn 96 % av dette vannet er saltvann, som verken kan drikkes eller brukes til vanning. Ytterligere 1,74 % av vannet befinner seg i isbreer, og er dermed utilgjengelig som drikkevann. Verdens elver inneholder bare 0,0002 % av vannet på Jorden, mens innsjøer utgjør 0,013 % og grunnvann 1,69 % av vannet vårt. Det vil si at bare en liten prosentdel av vannet kan drikkes, og presset på drikkevannet øker.

Et stort problem

Over halvparten av menneskene på jorden opplever vannmangel hele eller deler av året. Og vannmangelen vil bare bli større med klimaendringene. Årsaken er at det brukes mer overflatevann og grunnvann enn det som er tilgjengelig. Grunnvannsnivået kan bruke lang tid på å øke igjen, selv når det kommer regn, så det er spesielt alvorlig når det brukes for mye grunnvann. Vannmangel påvirker mennesker, dyr, fugler og planter, og befolkningsveksten bidrar til økt press på vannressursene mange steder.

Vannkonflikter

Vannmangel kan også føre til konflikter. En konflikt kan for eksempel utløses når en elv renner gjennom flere land, og landene langt ned i elvens løp anklager andre land for å ta for mye av elvevannet. Demninger som samler vann i ett land kan føles urettferdige for andre land, som også trenger vann, og dette øker faren for diplomatiske og til og med militære konflikter.

fusion