Blog

Er hunden et miljøproblem?

Det har blitt skrevet flere artikler som forteller at hunden og andre kjæledyr er et stort miljøproblem. Noen har til og med hevdet at en hund er like skadelig for miljøet som en SUV.

Ja, hunder spiser mye mat, men det meste av maten de spiser er faktisk biprodukter som uansett ikke ville blitt brukt til menneskemat. Det blir ikke produsert kjøtt spesielt til hundemat, i hvert fall ikke her i Norge.

Å sammenligne hunder med biler blir uansett feil, ettersom hunder ikke slipper ut klimagasser. Og hvis du skulle si at kjøttetende dyr truer klimaet, så er jo ville kjøttetere også klimaverstinger. Skal vi bruke dette som et argument for å utrydde store, ville rovdyr?

Ja, en norsk hund lever nok bedre enn mange av verdens fattigste mennesker, men det er likevel ingen grunn til at du skal ha dårlig samvittighet for å eie en hund. Hunden bidrar til bedre helse, både gjennom at den får deg ut i frisk luft, og gjennom å være en god venn som hjelper deg når livet er vanskelig. Å eie en bil har neppe den samme helseeffekten som å eie en hund.

fusion