Blog

Matmangel og matsvinn

Matmangel er et stort miljøproblem. For det første krever det mye energi og arbeid for å produsere mat, og når store deler av maten blir kastet, har denne energien blitt kastet bort. For det andre, er det mangel på mat mange steder i verden, og det årlige matsvinnet kunne løst dette problemet. Derfor er det viktig å redusere matsvinnet.

Hvor blir det av maten?

Fokuset blir ofte lagt på matsvinnet hos forbrukerne, at vi kaster mat som er brukbar. Men det er ikke hjemme hos deg det største matsvinnet skjer. Matsvinn starter allerede under innhøstning, når en del av avlingen blir ødelagt, eller kanskje ikke er “salgbar” på grunn av små skavanker eller feil dimensjon og fasong på grønnsakene.

Deretter ødelegges en del av maten under transport. Ved transport av bananer, er det for eksempel vanlig at det nederste laget av lasten blir kastet. Det teller bare som “liggeunderlag” for resten av bananene.

Så blir en del av produktene kastet i butikkene, enten fordi frukt og grønnsaker råtner, eller fordi maten går ut på dato.

Et verdensproblem

Matsvinn skjer i alle land, og det er faktisk også et stort problem i utviklingsland, der mangelen på mat er størst. Det er ulike årsaker til at mat kastes, men det er viktig å finne løsninger på problemet.

fusion