Blog

Artsutryddelse

Selv om klimaproblemet får mest oppmerksomhet, er artsutryddelse en langt større trussel både for planeten og for menneskeheten. Planter, dyr, fugler og insekter forsvinner i et skremmende tempo, og årsakene er mange og ofte kompliserte.

Hvorfor forsvinner arter?

De fleste arter forsvinner fordi mennesker tar fra dem leveområdene. Det bygges veier, boliger og hyttefelt i områder som dyene er avhengige av. Og det er ikke alltid det blir tatt hensyn til at det lever en sjelden plante eller sommerfugl der. Folk velger å prioritere boliger og veier, i stedet for artsmangfold. Men der er alltid enklere å flytte mennesker enn å flytte andre arter. Planter og dyr har tilpasset seg unike leveområder, og kan sjelden flyttes til andre steder. Andre trusler mot mangfoldet er klimaendringer, sprøytemidler og monokultur.

Antallet minker

I tillegg til at enkelte arter utryddes helt, er det også mange arter som reduseres dramatisk i antall. Artene forsvinner ikke, men antallet individer reduseres betydelig. Dette gjør dyrene langt mer sårbare, både fordi det er økt risiko for innavl innen arten, men også fordi små bestander er mer utsatt dersom det bryter ut sykdommer eller når de gjenværende leveområdene reduseres enda mer.

De små og usynlige

Det er lett å få oppmerksomhet rundt de store og fine dyrene, og mange vil gjerne bevare dem. Men det er sjelden folk bryr seg ikke like mye om de små dyrene, om billene, edderkoppene og andre småkryp som er i ferd med å forsvinne. Da er det viktig å huske at de små dyrene og insektene er svært viktige for næringskjeden og balansen i naturen. Uten dem, er det ikke sikkert de store dyrene overlever heller.

Vi vet ikke hva vi mister

Det finnes eksempler på et ett dyr, ett insekt eller en fugleart er helt avgjørende for at et økosystem skal fungere. Dersom denne ene arten forsvinner, kan hele systemet kollapse, og i mange tilfeller vet vi altfor lite om hvordan ting henger sammen i økosystemene våre. Dessuten kan artene som forsvinne inneholde stoffer som kan brukes til medisin. Både planter og dyr har gitt oss medisiner gjennom årenes løp, og det oppdages også stadig nye nytteplanter og matplanter. Nå er problemet at artene forsvinner så raskt at forskerne ikke har tid til å kartlegge dem før de forsvinner, og det betyr at vi faktisk ikke vet hva vi mister av verdifulle arter.

fusion