Blog

Menneskeskapte klimaendringer

Et av de store klimaproblemene for tiden er menneskeskapte klimaendringer. Endringene skyldes utslipp av karbondioksid, og vi er alle ansvarlige for det, både rike, fattige, de som ikke bryr seg om miljøet, og til og med de som prøver å leve miljøvennlig. For dersom du lever og forbruker ting, bidrar du til utslipp av klimagasser.

De verste utslippskildene

Forbrenning av fossilt brennstoff er hovedkilden til CO2- utslipp. Biler, båter og fly er blant de store synderne, men aller verst er kullindustrien og andre kraftverk som benytter fossilt brensel. Men i mange land er slike kraftverk viktige for å skaffe strøm og varme opp boliger, og fossilt brennstoff kommer ikke til å forsvinne over natten, ettersom det mangler alternative energikilder. Derfor er det viktig å rense utslippene.

Flytrafikk er også et problem, og dette problemet øker, ettersom stadig flere mennesker verden over får råd til å reise med fly. Turismen må dermed ta sin del av ansvaret for klimaendringene. Noe av det mest miljøvennlige du kan gjøre, er å unngå å fly, men selvsagt hender det at flyreiser er uunngåelig. En annen stor utslippskilde er båter, og transport av varer. Mye av det vi forbruker av klær, sko, elektronikk og mat er produsert i andre land, og varene må dermed fraktes over lange avstander.

Naturens opptak reduseres

Ødeleggelse av skog er også et stort problem i denne sammenhengen, for skogen binder karbondioksid, og bidrar dermed til å redusere utslippene. Og dette gjelder ikke bare for regnskoger. Våre nordlige skoger er også effektive til å fange og binde CO2. Derfor er det viktig å bevare verdens skoger. Problemet er at skogsjorden er veldig fruktbar mange steder, og derfor er jorden ettertraktet til beiteareal eller plantasjer. Men når skogen er borte, er jorden utsatt for erosjon, og den taper fort næringsstoffer. Derfor må jorden hele tiden erstattes av ny jord, og det fører til at enda mer skog ødelegges.

Tippepunktet

Det snakkes også om et tippepunkt for når det er for seint å stanse klimaendringene. For det er en stor fare for at klimaendringene vil forverres dramatisk dersom temperaturen stiger for mye. Årsaken er at permafrosten lagrer store mengder metan, og dersom permafrosten smelter, vil denne metanen slippe ut. Ettersom metan er 20 ganger verre enn karbondioksid, vil store metanutslipp få uforutsette konsekvenser for livet overalt på jorden. Og klimaendringene skjer langt raskere i polområdene enn andre steder i verden, derfor haster det å gjøre noe med problemet.

Er det håp?

Verdens befolkning øker, og stadig flere får mer penger og tilgang til biler, reiser og strøm. Dermed kan det virke vanskelig å stanse klimaendringene. Men det finnes mange nye og miljøvennlige energikilder, og forskerne jobber med løsninger for å lagre CO2. Det er ikke sikkert teknologien vil løse alle problemer, og vi må nok belage oss på å gjøre noen endringer i livvstilen vår, men det er likevel ingen grunn til pessimisme, for det legges mange ressurser inn i forskning på klimaproblemet.

fusion