Blog

Verden går tom for matjord

Matmangel er et økende problem. I dag forbindes matmangel med fattige land, men problemet kan også ramme rike land. Her i Norge er vi avhengige av å importere en stor del av maten vår, og dersom importen stanser av en eller annen årsak, har vi et problem.

Den viktige matjorda

Befolkningsveksten blir gjerne framhevet som årsaken til matmangel, men tapet av matjord er et enda større problem. Uten matjord vil det ikke bli mulig å dyrke mat. Matjord bidrar dessuten til å redusere klimaendringene, og beiteområder er svært viktige for økosystemet.

Hvor blir det av matjorda?

Hovedårsaken til at matjord forsvinner, er at den bygges ned. Den blir brukt til veier, jernbane og byutvidelser. Og ofte ligger den beste matjorda ved de store byene. Det var nettopp den gode matjorda som gjorde at byene ble etablert der de ligger. Men når byene skal utvides, er det ofte matjorda det går utover. Noen tror at problemet kan løses med å flytte jord, men jord som flyttes blir aldri like produktiv som den var i utgangspunktet. Gode åkre er en kombinasjon av riktig jordtype og riktig beliggenhet. Endres jordas beliggenhet, forringes også jordkvaliteten, og her i Norge har vi lite jord å ta av, slik at det er vanskelig å erstatte nedbygd jord.

Hvorfor bygges jorda ned?

Matjord er godt opparbeidet. Det betyr at det er mye lettere å bygge der, enn å sprenge seg vei gjennom fjell eller opparbeide skogsområder. Dessuten sitter politikerne gjerne og ser på sin egen kommune, og der har de kanskje mye matjord. Da er det lett å glemme at deres kommune er unntaket, og at matjord faktisk er en veldig knapp ressurs både her i Norge og på verdensbasis.

fusion