Blog

Dilemmaet med kjernekraft

Kjernekraft er en omstridt måte å produsere strøm på, hovedsakelig grunnet både risikoene forbundet med drift og utfordringer med å lagre avfall.

Vårt naboland Sverige har flere kjernekraftverk, som står for en stor del av Sveriges energibehov. I perioder importerer Norge dessuten mye strøm fra kjernekraft fra Sverige. Vi har dog aldri hatt noen egne kjernekraftverk i Norge.

Argumentene mot kjernekraft

Det finnes flere gyldige argumenter mot kjernekraft. Driften i seg selv fører med seg risiko for uhell og utfordringer med utslipp av radioaktive materialer i naturen. Dette kan ikke bare skade miljøet, men er dessuten en reel risiko for de som bor nært et kjernekraftverk. Moderne kjernekraftverk er tryggere sammenlignet med for eksempel eldre russiske kraftverk, men det vil alltid finnes en risiko når mennesker er involvert. I forbindelse med naturkatastrofer, som i Japan for noen år siden, er dessuten kjernekraftverk utsatt.

En annen stor utfordring med kjernekraftverk er oppbevaring av avfall. Etter at drivstoffet i et kjernekraftverk er brukt opp, må det lagres over ekstremt lang tid. Det er over et tidsrom på mange tusen år som brukt drivstoff må lagres i for eksempel et fjell. Moderne kjernekraftverk kan i noe grad benytte drivstoffet på andre måter, med mindre avfall som resultat, men utfordringen er ikke helt fjernet.

Noen argumenter for kjernekraft

Den største utfordringen menneskeheten står ovenfor i dag er global oppvarming. For å ha en sjanse å redusere bruken av fossile energikilder, må vi bruke alle alternative kilder til energi som vi kan finne. Når vi for eksempel legger om drivstoff til biler fra diesel og bensin, må det erstattes med strøm som produseres på en holdbar måte.

Den aller beste måten er å produsere energi med helt fornybare kilder. For å oppnå en perfekt balanse burde man kanskje benytte energikilder som tre, som er en direkte del av et kretsløp. På samme måte som du kan bytte ut et tregulv med ny parkett, og resirkulere tregulvet, kan tre som benyttes i energiproduksjon erstattes ved å plante nye trer.

Det kan diskuteres hvorvidt kjernekraft er en like fornybar kilde, uran er per definisjon et fossilt drivstoff, men utslippet av klimagasser er minimalt sammenlignet med for eksempel olje og gass.

Hva blir fremtiden for kjernekraft?

Det foregår en seriøs diskusjon om hvorvidt kjernekraft kan være løsningen på klimakrisen. Noen land, som Tyskland og Japan, har allerede tatt en beslutning om å avvikle sin kjernekraft, grunnet risikoen for ulykker. Samtidig foregår det fortsatt en kamp i for eksempel Sverige, der situasjonen ikke er helt avklart ennå.

Det er langt fra sikkert at kjernekraft er løsningen på hvordan vi skal erstatte fossile kilder, men samtidig er det synd å helt avskrive kjernekraft som en mulig løsning.

fusion