Blog

Sterke meninger om vindkraft

Både Statkraft og andre aktører vil bygge ut vindkraft på land i Norge, og vindkraft har generelt et godt rykte som en miljøvennlig energikilde. Kombinert med stabil vannkraft, burde dette kunne gi Norge en god og klimanøytral energiforsyning. Samtidig er det ikke så enkelt, og det er mange som har protestert mot utbygging av vindkraft i områder som tidligere har vært urørt natur.

Mennesket trenger energi

Uansett hvordan samfunnet vil utvikle seg fremover, trenger menneske energi. Så langt i moderne historie har fossile energikilder som olje, gass og kull stått for en stor del av energiforsyningen. I Norge har vi dessuten tilgang til mye rimelig og ren vannkraft, men husk at vi er del av et globalt energimarked.

Uansett hva man synes om vindkraft, er det altså klart at vi sannsynligvis kommer å trenge like mye eller mer energi i fremtiden. Spesielt elektrisk energi kommer å være viktig, når for eksempel mange biler som i dag drives med fossile energikilder skal byttes ut med elbiler. Det er helt enkelt ikke realistisk å se for seg en verden der vi gir opp alt fra biler til mobiltilbehør og nettbrett.

Samtidig blir det også naivt å tenke at Norge allerede har gjort jobben sin med vannkraft, energimarkedet er globalt og alle land må bidra med det de kan. Hvis Norge for eksempel har mulighet å eksportere ren og rimelig strøm til kontinentet, er det en vinn-vinn situasjon.

Utfordringene med vindkraft

Vindkraft er selvfølgelig ikke en perfekt energikilde. En av de største utfordringene med vindkraft er at vindmøller per definisjon bare produserer strøm når det blåser. Dette kan skape utfordringer en kald og stille vinterdag. Likevel er det da viktig å se på den totale balansen av energikilder, der vi i Norge for eksempel kan balansere dette med vannkraft.

En annen utfordring er direkte skader på miljøet rundt vindmøllene. Det argumentet som brukes oftest er at fugler kan fly inn i vindmøllen. Dette kan helt sikkert skje, men samtidig er det viktig å huske på hva alternativet er. Et kullkraftverk vil ikke på samme dramatiske måte påvirke en enkeltfugl, men effekten i stort kan være mye verre.

Det viktigste argumentet mot vindkraft er likevel for de alle fleste hvordan det påvirker nærmiljøet. Dette vil selvfølgelig være en svært individuell opplevelse, og for noen vil det kunne være dramatisk med et vindkraftverk i nabolaget. En vindmølle er uten tvil en høy konstruksjon, og i nærheten av kraftverket vil det være mulig å oppleve noe lyd.

Vanskelige valg

Norsk natur er unik, og bør bevares i størst mulig grad. Likevel kan det være tilfeller der gevinsten ved å plassere vindkraftverk i urørt natur er så stor at det bør vurderes. Alternativet med fortsatt bruk av fossile energikilder er helt enkelt mye verre.

fusion